Dating for unge under 18 gratis Odder

Ikke mindst klimaforandringerne stiller krav til os om at være med helt fremme – både nationalt og globalt - på områder som innovation, cirkulær økonomi og digitalisering.

Det er alle områder, hvor Flemming Besenbacher er blandt de fremmeste, og jeg glæder mig utroligt meget til samarbejdet.” Udover Flemming Besenbacher er også det forbrugervalgte medlem, adm.

På Aarhus Vands ekstraordinære generalforsamling torsdag d. januar blev professor i nanoscience og fysik på Aarhus Universitet, Flemming Besenbacher, udpeget som ny bestyrelsesformand.

Flemming Besenbacher, der har en 40-årig lang karriere på Aarhus Universitet, besidder i forvejen en lang række bestyrelsesposter og er med i adskillelige nationale råd og udvalg.

I boligområdet Risvangen og Vorrevangen i det nordlige Aarhus har vi lavet en gennemgribende renovering af kloaksystemet, der var gammelt og slidt. 15.00 viser projektchef Vibeke Bundesen rundt i området og fortæller om de klimatiltag, vi har lavet.

Lige nu er vi ved at lægge sidste hånd på en klimatilpasning af området, som skal sikre, at det er klar til at tage imod de kraftige regnskyl, der er en konsekvens af klimaforandringerne. Regnvandet i haverne og på de offentlige arealer i området bliver fremover håndteret på overfladen i stedet for i rør under jorden, hvor det er muligt.

De danske vandeksperter har arbejdet i de tre byer Ndola, Luanshya og Masaiti og har gennem det seneste år tilsammen leveret 400 dages praktisk træning og teoretisk undervisning af lokale medarbejdere inden for drift og vedligehold af vandværker, renseanlæg, pumpestationer, bassiner, ledningsanlæg på vand og spildevand samt det samlede vandforsyningsanlæg.

Han er en højt estimeret forsker, og han har nogle særdeles stærke bestyrelseskompetencer, som vi vil få stor gavn af i forhold til udviklingen af Aarhus Vand som virksomhed, som arbejdsplads og som medspiller i forhold til Aarhus Kommunes visioner for byen.

Som et vandselskab, der udover at producere drikkevand og rense spildevand, laver klimatilpasning, grundvandsbeskyttelse og grøn energi, står vi over for meget store udfordringer de kommende år.

Som bestyrelsesformand for Aarhus Vand kommer Flemming Besenbacher ifølge adm.

direktør Lars Schrøder til at spille en meget væsentlig rolle i udviklingen af virksomheden de kommende år: ”Valget af Flemming Besenbacher som ny bestyrelsesformand er et scoop for Aarhus Vand og dermed også for vores 350.000 kunder.

Search for dating for unge under 18 gratis Odder:

dating for unge under 18 gratis Odder-28dating for unge under 18 gratis Odder-80

Selskabets vandværker og renseanlæg er nedslidte, og projektet "Kafubu Sustainable Water and Sanitation Improvement Project" handler om at forbedre de lokale vand- og spildevandsforhold og dermed sikre en stabil vandforsyning og højne sundhedstilstanden hos borgerne.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “dating for unge under 18 gratis Odder”